<
Trang chủ » Tra từ
cask  
[kɑ:sk]
danh từ
  • thùng to; thùng to-nô
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt