<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cartonné  
tính từ
  • (được) đóng bìa cứng
quyển sách được đóng bìa cứng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt