<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
carte  
danh từ giống cái
 • bìa bồi
 • con bài
trò chơi bài
chơi bài, đánh bài
chia bài
 • thẻ, thiếp
thẻ cử tri
thiếp mời
gái điếm có thẻ
phiếu thuê bao
thẻ từ tính
thẻ giao thông
phiếu mã (thông tin)
thẻ có đục lỗ
bưu thiếp
thẻ điện thoại
 • vỉ
vỉ khuy
 • bảng món ăn (ở khách sạn)
bảng món ăn của khách sạn
ăn theo món (trái với ăn bữa)
 • bản đồ
bản đồ thế giới
bản đồ tác chiến
bản đồ địa hình
bản đồ tổng thể
bản đồ địa chất
bản đồ độ cao
bản đồ độ sâu
bản đồ trọng lực
bản đồ khí tượng
bản đồ hàng hải
 • (tin học) cạc
cạc gia tốc
cạc âm thanh
cạc âm thanh
cạc bộ nhớ
cạc mạng
   • được hoàn toàn tự quyền
   • có lợi thế, có đủ điều kiện để thành công
   • theo ý muốn
   • làm rối việc
   • giấu tủ
   • vật mong manh
   • làm những việc vô nghĩa, dã tràng xe cát
   • bí mật điều muốn giấu
   • cho hoàn toàn tự quyền
   • (thông tục) giờ dây thun
   • chơi thật, thẳng thắn
   • quyết được thua lần cuối
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt