<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
carreau  
danh từ giống đực
 • gạch vuông, gạch carô; nền lát gạch vuông
 • ô vuông
vải ô vuông
thu phóng một hình vẽ theo ô vuông
 • (đánh bài) hoa rô; con rô
con át rô
 • (kỹ thuật) giũa vuông
 • kính cửa
lại một kính cửa sổ bị vỡ
 • bàn là thợ may
 • (sử học) mũi tên (có) đầu bốn cạnh
 • (từ cũ, nghĩa cũ) nệm vuông
 • ( số nhiều) kính
 • mắt
   • bị giết; bị thương nặng
   • không dùng được nữa
   • để mặc cho ai chết
   • nôn, mửa
   • (thân mật) cảnh giác; giữ gìn cẩn thận
   • xuống đất
quật ai xuống đất, quăng ai xuống đất
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt