<
Trang chủ » Tra từ
carefully  
['keəfuli]
phó từ
  • cẩn thận, chu đáo
nhớ lái xe cẩn thận!
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt