<
Trang chủ » Tra từ
careful  
['keəful]
tính từ
Hãy giữ gìn sức khoẻ của anh
Hãy cẩn thận đừng đánh rơi cặp kính râm của bà ấy
Hãy cẩn thận với những chiếc cốc! (coi chừng làm vỡ cốc!)
Hãy chú ý con chó, đôi khi nó cắn người ta đấy
Hãy thận trọng về những gì anh nói với hắn
Anh ta rất cẩn thận về tiền nong
  • kỹ lưỡng, chu đáo
một công việc làm kỹ lưỡng
sự xem xét kỹ lưỡng vấn đề
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt