<
Trang chủ » Tra từ
cardiac  
['kɑ:diæk]
tính từ
  • thuộc hoặc liên quan đến tim hoặc bệnh tim
cơ/bệnh/bệnh nhân tim
tình trạng tim ngừng đập (tạm thời hoặc ngừng hẳn)
danh từ
  • người bị rối loạn tim; người bị bệnh tim
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt