<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
caque  
danh từ giống cái
  • thùng ướp cá trích
      • (nghĩa bóng) thùng mắm thì hôi mắm
      • lèn như nêm cối
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt