<
Trang chủ » Tra từ
camera  
['kæmərə]
danh từ
  • máy ảnh
  • máy quay phim
  • (pháp lý) phòng riêng của quan toà
      • trong phòng riêng của quan toà; không công khai; riêng tư
      • vụ án được xử kín
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt