<
Trang chủ » Tra từ
cam  
[kæm]
danh từ
  • (kỹ thuật) cam
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt