<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
calme  
tính từ
  • êm, yên, lặng, yên lặng
biển lặng
có một cuộc sống bình lặng
  • bình tĩnh
giữ bình tĩnh
vẻ bình tĩnh
  • đình trệ, đình đốn
công việc bị đình trệ
danh từ giống đực
  • sự yên lặng; sự yên ổn
sự yên lặng của biển
sự yên tĩnh của nông thôn
  • sự bình thản, sự bình tĩnh
giữ được bình tĩnh
mất bình tĩnh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt