<
Trang chủ » Tra từ
calf  
[kɑ:f]
danh từ, số nhiều calves
 • con bê
bò chửa
 • da dê (dùng làm bìa sách, đóng giày) ( (cũng) calfskin )
 • thú con (voi con, cá voi con, nai con, nghé...)
 • trẻ con
 • anh chàng ngốc nghếch, anh chàng khờ khạo
 • tảng băng nỗi
   • chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng; chưa đẻ đã đặt tên
   • mổ lợn ăn mừng
   • thờ phụng đồng tiền
danh từ, số nhiều calves
 • bắp chân
 • phần phủ bắp chân (của tất dài)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt