<
Trang chủ » Tra từ
cake  
[keik]
danh từ
 • bánh ngọt
 • thức ăn đóng thành bánh
cá đóng bánh
 • miếng bánh
một bánh xà phòng
một bánh thuốc lá
   • cuộc chè chén say sưa
   • bán chạy như tôm tươi
   • sống sung túc, sống phong lưu
   • (từ lóng) việc ngon ơ, việc dễ làm
   • việc thú vị
   • chiếm giải, chiếm giải nhất; chiếm địa vị danh dự hơn tất cả mọi người
   • được cái nọ mất cái kia
động từ
 • đóng thành bánh, đóng bánh
loại than ấy dễ đóng bánh
quần đóng kết những bùn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt