<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
caisse  
danh từ giống cái
 • hòm, thùng
hòm gỗ
một hòm xà-phong
thùng xe
(giải phẫu) hòm nhĩ
 • (âm nhạc) trống
 • vỏ (đồng hồ)
 • (thông tục) ngực
đau ngực
 • két
bỏ tiền vào két
thụt két
trả tiền ở két
 • quầy thu tiền, nơi thu tiền
các quầy thu tiền của một siêu thị
xếp hàng ở quầy thu tiền
 • quỹ
quỹ tiết kiệm
 • tiền mặt
   • say xỉn, say sưa
   • rất nhanh, rất mạnh
   • khua chiêng gõ mõ, quảng cáo rùm beng lên
   • quỹ đen
   • đếm tiền
   • đánh lừa ai
   • bị bệnh lao
   • bị đuổi, bị thải hồi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt