<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cadeau  
danh từ giống đực
  • quà, đồ biếu, đồ mừng
một món quà rất đẹp
đồ mừng cưới
quà sinh nhật
biếu quà cho ai
      • đó là một người khó chịu, một người khó chịu đựng
      • (thân mật) cái đó không mất tiền
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt