<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cacher  
ngoại động từ
  • che, giấu
mây che mặt trời
giấu sự thật
giấu tuổi
giấu tiền
giấu xuống dưới đất
che giấu một tên tù nhân ở nhà
  • che đậy, không biểu lộ ra
không biểu lộ niềm vui ra, che đậy niềm vui
che đậy tình cảm của mình
      • giấu mánh khoé
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt