<
Trang chủ » Tra từ
ca dao  
[ca dao]
danh từ
  • Folk-song, fold ballad
to collect folk-songs
Vietnamese folk verses
  • Six-eight foot distich (on the same pattern as the folk-songs)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt