<
Trang chủ » Tra từ
cẳng chân  
[cẳng chân]
  • shank; leg
      • To pummel; to beat up; to beat unmercifully/ruthlessly
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt