<
Trang chủ » Tra từ
cầu chì  
[cầu chì]
  • fuse
The lights have all fused
To fuse the lights
The fuse has blown/gone
To change a fuse
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt