<
Trang chủ » Tra từ
cấp bách  
[cấp bách]
  • urgent; pressing; exigent
Urgent requirements
Updating the ledgers is the most urgent task
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt