<
Trang chủ » Tra từ
cạo râu  
[cạo râu]
  • to (have a) shave; to shave off one's beard/moustache .
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt