<
Trang chủ » Tra từ
cúm  
[cúm]
  • influenza; grippe; flu
Flu bug; influenza virus
Flu vaccine
To catch/get/have (the) flu
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt