<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
côté  
danh từ giống đực
 • cạnh sườn
bị một cú vào cạnh sườn
 • bên, phía
bên phải đường
bà con bên mẹ
tôi đứng về phía anh
 • (toán học) cạnh
bốn cạnh của hình vuông
 • mặt, khía cạnh
những mặt tốt của ai
về mặt đó không có gì đáng sợ
mặt xấu
   • bên cạnh
   • ở gần
sống gần
   • so với
so với anh nó chẳng ra gì
   • ở bên rìa
ở bên rìa chân lý
   • bù lại, ngược lại
   • gần, sát bên tôi
   • ở bên
ở bên cha mẹ
   • xa lắm, không gần đâu
   • nghiêng
quay nghiêng
   • ở bên
đứng ở bên
   • bỏ ra một bên, gác lại; để dành
gác lại việc đi thăm bạn
   • vạch áo cho người xem lưng
   • để dành tiền
   • khắp nơi, mọi phía
   • còn như tôi, về phần tôi
   • về phía
về phía nhà ai
   • mặt khác, vả lại
   • là con hoang
   • cười nhạo đối thủ
   • được đa số ủng hộ, được đa số đồng tình
   • không biết xoay sở thế nào; lúng túng
   • không sát vấn đề
   • điểm đau ngực
   • cái liếc nhìn, cái lườm
   • nhảy sang một bên
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt