<
Trang chủ » Tra từ
cô đơn  
[cô đơn]
  • solitary; lonesome; lonely
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt