<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cérébelleux  
tính từ
  • (thuộc) tiểu não
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt