<
Trang chủ » Tra từ
cây cỏ  
[cây cỏ]
  • (nói chung) plants; vegetation
Tropical vegetation
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt