<
Trang chủ » Tra từ
cá trôi  
[cá trôi]
danh từ
  • major carp, mud carp; cirrhina molitorella
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt