<
Trang chủ » Tra từ
cày bừa  
danh từ
  • cày và bừa, những nông cụ cần thiết của nông dân
động từ
  • làm tơi đất ruộng trước khi cấy
cày bừa ruộng cạn lẫn ruộng sâu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt