<
Trang chủ » Tra từ
by  
[bai]
giới từ
 • gần, cạnh, kế, bên
gần biển
ngồi cạnh ai
 • về phía
hướng bắc hơi lệch về phía đông
 • qua, ngang qua, xuyên qua, dọc theo (chỉ hướng và chuyển động)
đi xuyên qua các cánh đồng, chứ không dọc theo các con đường
 • vào lúc, vào khi, vào khoảng, vào quãng (chỉ thời gian)
tấn công vào đêm
rút vào lúc trời sáng
khoảng ngày mai
vào lúc này
 • theo cách, bằng cách, theo từng
cho thuê nhà theo từng năm
bán hàng theo từng tấn một
từng bước, dần dần
 • bằng, bởi, do
phố xá được thắp sáng bằng điện
đi du lịch bằng đường biển
gửi vật gì bằng đường bưu điện
do lỡ, do nhầm
 • theo như, phù hợp với
theo sự cho phép của ai
theo điều 3 của hiệp ước
 • đến mức, đến khoảng
viên đạn trượt mục tiêu khoảng hai insơ
 • trước
xin thề trước thượng đế là...
   • nhân đây, tiện thể
   • một mình không có ai giúp đỡ
   • có vật gì trong tay
phó từ
 • gần
không có ai ở gần
 • qua
đi vội qua
 • sang một bên, ở bên; dự trữ, dành
để cái gì sang một bên; để dành cái gì
   • lát nữa thôi; ngay bây giờ
   • nhìn chung, nói chung, rút cục
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt