<
Trang chủ » Tra từ
businessman  
['biznismən]
danh từ
  • nhà kinh doanh, thương gia
nhà đại tư bản
  • người quen giao dịch
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt