<
Trang chủ » Tra từ
burn  
[bə:n]
danh từ
 • ( Ê-cốt) (thơ ca) dòng suối
 • vết cháy, vết bỏng
(bất qui tắc) ngoại động từ burnt , burned
 • đốt, đốt cháy, thiêu, thắp, nung; làm bỏng
đốt than trong lò
thắp cây nến
nung đất sét làm đồ gốm
làm bỏng ngón tay
 • (nghĩa bóng) chịu hậu quả của sự khinh suất; chuốc lấy vạ vào thân vì dính vào công việc người
bị thiêu chết
 • đóng dấu (tội nhân) bằng sắt nung
 • làm rám, làm sạm (da)
những bộ mặt rám nắng
 • làm cháy, làm khê (khi nấu ăn)
 • ăn mòn ( axit)
 • sử dụng năng lượng nguyên tử (của uranium ...)
nội động từ
 • cháy, bỏng
củi khô dễ cháy
mồm bỏng ớt
 • (nghĩa bóng) rừng rực, bừng bừng
bừng bừng tức giận
nóng lòng sốt ruột
 • dính chảo, cháy, khê (thức ăn)
   • đốt sạch, thiêu huỷ, thiêu trụi
   • héo dần, mòn dần
   • thiêu huỷ, thiêu trụi
   • tắt dần, lụi dần (lửa)
ngọn lửa lụi dần
   • ăn mòn ( axit)
   • khắc sâu vào (trí nhớ...)
   • lụi dần (lửa)
   • đốt hết, đốt sạch
   • cháy hết
ngọn nến cháy hết
nhà bị cháy trụi không có chỗ nương thân
   • đốt (nhà) để cho ai phải ra
đốt nhà để cho ai phải ra
   • đốt sạch, cháy trụi
   • bốc cháy thành ngọn (lửa), cháy bùng lên
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm phát cáu, làm nổi giận; phát cáu, nổi giận
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) xỉ vả, mắng nhiếc, thậm tệ
   • qua sông đốt thuyền; làm việc không tính đường thoát
   • qua sông phá cầu; cắt hết mọi đường thoát
   • làm việc hết sức; không biết giữ sức
   • thắp đèn ban ngày, thắp đèn sớm quá (khi trời hãy còn sáng)
   • đi xiên cá bằng đuốc
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chạy nhanh vùn vụt, chạy hết tốc độ
   • tiền chẳng bao giờ giữ được lâu trong túi
   • nóng tai lên, tức tối
   • thừa tiền lắm của, quá giàu
   • cho rằng thiên hạ đang nói xấu mình
   • nấu đến cháy khét
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt