<
Trang chủ » Tra từ
bureau  
[bjuə'rou]
danh từ, số nhiều bureaux , bureaus
  • cục, nha, vụ
cục thông tin (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
cục điều tra liên bang ( Mỹ)
vụ tổ chức
  • bàn làm việc, bàn giấy
  • tủ có ngăn kéo, tủ com mốt (có gương)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt