<
Trang chủ » Tra từ
buoyancy  
['bɔiənsi]
danh từ
  • sự nổi; sức nổi
  • khả năng chóng phục hồi sức khoẻ
  • tinh thần hăng hái, tính sôi nổi, ; tính vui vẻ
thiếu sự sôi nổi, thiếu nghị lực
  • (thương nghiệp) xu thế lên giá
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt