<
Trang chủ » Tra từ
bucket  
['bʌkit]
danh từ
 • thùng, xô (để múc nước)
dùng một cái xô và cái bay để xây lâu đài cát
 • ( buckets ) số lượng nhiều (nước mưa hoặc nước mắt)
mưa rơi xối xả
cô ấy khóc sướt mướt
 • pittông (ống bơm)
 • gầu (ở guồng nước)
   • đuổi ra không cho làm, sa thải
   • (từ lóng) chết, ngoẻo
động từ
 • bắt (ngựa) chạy quá sức
 • chèo (thuyền) vội vàng
 • (về mưa) rơi như trút
mưa rơi như trút nước suốt buổi chiều
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt