<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bubble bath  
['bʌbl'bɑ:θ]
danh từ
  • chất làm cho nước tắm sủi bọt và thơm
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt