<
Trang chủ » Tra từ
bubble  
['bʌbl]
danh từ
 • bong bóng, bọt, tăm
bong bóng, xà bông
thổi bong bóng
 • điều hão huyền, ảo tưởng
 • sự sôi sùng sục, sự sủi tăm
nội động từ
 • nổi bong bóng, nổi bọt
 • sôi sùng sục, nổi tăm (nước)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) đánh lừa, lừa bịp
   • mừng quýnh lên
   • giận sôi lên
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt