<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bubby  
['bʌbi]
danh từ
  • rượu săm-banh
  • rượu nhiều bọt
  • (từ lóng) người đàn bà vú to
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt