<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bubal  
['bju:bl]
danh từ
  • (động vật) linh dương sừng móc
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt