<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
brume  
[bru:m]
danh từ
  • (thơ ca) sương mù
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt