<
Trang chủ » Tra từ
bruit  
[bru:t]
danh từ
  • (từ cổ,nghĩa cổ) tin đồn, tiếng đồn, dư luận
ngoại động từ
  • (từ cổ,nghĩa cổ), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đồn đi, đồn lại
người ta đồn rằng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt