<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
brown study  
['braun'stʌdi]
danh từ
  • sự mơ mộng, sự trầm ngâm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt