<
Trang chủ » Tra từ
brown  
[braun]
tính từ
 • nâu
giấy nâu gói hàng
 • rám nắng (da)
   • có da sạm nắng
   • trầm ngâm suy tưởng
   • (từ lóng) bịp, đánh lừa
danh từ
 • màu nâu
 • quần áo nâu
bắn vào bầy chim đang bay; (nghĩa rộng) bắn bừa bãi vào đám đông
ngoại động từ
 • nhuộm nâu; quệt nâu, sơn nâu
 • rán vàng (thịt, cá); phi
phi hành
 • làm rám nắng
mặt rám nắng
nội động từ
 • hoá nâu, hoá sạm
 • chín vàng (cá rán...)
   • (từ lóng) tôi chán ngấy cái đó rồi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt