<
Trang chủ » Tra từ
brother  
['brʌðə]
danh từ
  • anh; em trai
anh
em trai
lẽ ra họ phải mời anh em nhà Smith dùng cơm
anh (em) khác cha (cùng mẹ)
  • bạn cùng nghề; bạn đồng sự; bạn đồng ngũ
bạn chiến đấu
bạn hoạ sĩ
bạn viết văn
tất cả chúng ta đều là anh em với nhau trong phong trào từ thiện này
ông ta rất được các giáo viên đồng nghiệp/sĩ quan đồng ngũ kính trọng
  • (tôn giáo) thầy dòng cùng môn phái; đạo hữu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt