<
Trang chủ » Tra từ
broke  
[brouk]
thời quá khứ của break
động tính từ quá khứ của break (từ cổ,nghĩa cổ)
tính từ
  • khánh kiệt, túng quẫn, bần cùng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt