<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
britannique  
tính từ
  • (thuộc) Anh
đế quốc Anh
danh từ ( số nhiều)
  • dân Anh, người Anh
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt