<
Trang chủ » Tra từ
bring  
[briη]
[brɔ:t]
ngoại động từ bất quy tắc brought
 • cầm lại, đem lại, mang lại, xách lại, đưa lại
đem lại cho tôi một tách trà
đưa anh ta lại thăm tôi
 • đưa ra
đưa ra lời buộc tội
đưa ra một lý lẽ
 • làm cho, gây cho
làm cho ai phát khóc, làm cho ai chảy nước mắt
làm cho ai thấy được cái gì
   • làm xảy ra, dẫn đến, gây ra
   • đem trả lại, mang trả lại
   • làm nhớ lại, gợi lại
   • đem xuống, đưa xuống, mang xuống
   • hạ xuống, làm tụt xuống
hạ giá hàng hoá
   • hạ, bắn rơi (máy bay, chim)
   • hạ bệ, làm nhục (ai)
   • mang lại (sự trừng phạt...) cho (ai)
mang lại lụn bại cho ai
   • sản ra, sinh ra, gây ra
   • đưa ra, nêu ra, đề ra, mang ra
anh có thể đưa ra chứng cớ về những điều anh nói ra không?
cuộc họp sau đưa vấn đề đó ra!
   • (kế toán) chuyển sang
   • đưa vào, đem vào, mang vào
   • thu; đem lại (lợi tức...); đưa vào (thói quen)
   • cứu
cứu các hành khách trên chiếc tàu bị nạn
   • dẫn đến, gây ra
   • làm cho phải bàn cãi
   • đưa ra, mang ra, đem ra
   • nói lên
   • xuất bản
xuất bản một cuốn sách
   • làm nổi bật, làm lộ rõ ra
làm nổi bật nghĩa
   • giới thiệu (một thiếu nữ để cho mời dự các cuộc chiêu đãi, khiêu vũ...)
   • làm cho thay đổi lối suy nghĩ, thuyết phục
   • làm cho tỉnh lại, làm cho trở lại
làm cho thay đổi ý kiến theo
   • giúp vượt qua khó khăn hiểm nghèo
   • dẫn đến, đưa đến (một tình trạng nào); làm cho
đưa đến chỗ thoả thuận; đưa đến chỗ phải nhận điều kiện
đưa ra ánh sáng; khám phá
làm cho xảy ra
kết thúc, chấm dứt
làm cho ai thấy phải trái, làm cho ai phải biết điều
   • (hàng hải) dừng lại, đỗ lại
   • gom lại; nhóm lại, họp lại
   • kết thân (hai người với nhau)
   • làm cho vào khuôn phép, làm cho ngoan ngoãn, làm cho vâng lời, làm cho phục tùng
   • đem lên, mang lên, đưa ra
   • nuôi dưỡng, giáo dục, nuôi nấng, dạy dỗ
được giáo dục theo tinh thần cộng sản
   • làm ngừng lại; ngừng lại, đỗ lại; (hàng hải) thả neo
   • lưu ý về (vấn đề gì); nêu (vấn đề)
   • làm cho (ai) phải đứng lên phát biểu
   • đưa ra toà
   • làm cho cả rạp vỗ tay nhiệt liệt
   • làm cho nhận thấy, làm cho thấy rõ, làm cho hiểu
làm cho ai hiểu một sự thật
   • phát huy
   • dùng, sử dụng
dùng sức ép đối với ai
   • hướng về, chĩa về
chĩa đại bác về phía quân thù
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt