<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
breton  
tính từ
  • (thuộc) xứ Brơ-ta-nhơ ( Pháp)
bò cái giống Brơ-ta-nhơ
danh từ giống đực
  • (ngôn ngữ học) tiếng Brơ-ta-nhơ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt