<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
brebis  
danh từ giống cái
 • cừu cái
 • (nghĩa bóng) người hiền hậu
 • (tôn giáo) con chiên
   • trời sinh voi sinh cỏ
   • người xấu (trong tập thể)
   • giao trứng cho ác
   • bữa ăn khan (không uống rượu)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt