<
Trang chủ » Tra từ
breathe  
[bri:ð]
ngoại động từ
 • thốt ra, nói lộ ra
đừng nói lộ ra một lời nào về việc này
 • thở ra
thở dài
trút hơi thở cuối cùng, chết
 • truyền thổi vào
truyền sức sống mới cho
 • biểu lộ, toát ra, tỏ ra
tỏ ra ngây thơ
biểu lộ sự giản dị
 • để cho thở, để cho lấy hơi
để cho ngựa nghỉ lấy hơi
 • làm (ai) hết hơi, làm (ai) mệt đứt hơi
nội động từ
 • thở, hô hấp
thở vào, hít vào
thở ra
thở hổn hển, thở gấp
lại thở được; hoàn hồn, hết sợ
 • sống, hình như còn sống
 • thổi nhẹ (gió)
 • nói nhỏ, nói thì thào
   • làm mờ, làm lu mờ (tiếng tăm...)
   • ở sát đằng sau ai, quan sát ai ở khoảng cách quá gần
   • không hé môi về điều gì
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt