<
Trang chủ » Tra từ
breath  
[breθ]
danh từ
 • hơi thở, hơi
hít một hơi dài
nín hơi, nín thở
hết hơi
lấy lại hơi
nghỉ lấy hơi
hết hơi, đứt hơi
một hơi, một mạch
 • cơn gió nhẹ; làn hương thoảng
chẳng có tí gió nào
 • tiếng thì thào
   • điều cần thiết, điều bắt buộc
   • nói khẽ, nói thì thầm, nói thì thào
   • làm ngạc nhiên, làm kinh ngạc
   • hoài hơi, phí lời
   • chào đời/qua đời
   • thở dốc, thở hổn hển
   • hơi thở cuối cùng
   • khỏi phí lời, khỏi nói những điều vô bổ
anh khỏi phải phí lời: hắn chẳng bao giờ nghe ai trên đời này cả
   • náo nức, hồi hộp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt